Makaleler


Tüm Makaleler

Tüm Makaleler

Kısa Bilgilendirici Notlar

Anne olmak mutlu bir hadise olduğu kadar; kadın için de yeni bir kimliğin eklenmesi anlamına...

Makale Detayı

12.04.2019

Obsesif Kompulsif Nevroz

Obsesyon; istenmeyen ve tekrarlanan bir düşünce olup; bilinç alanına zorla girer. Bu zorlayıcı fikir, bilinçsel dirnce karşın yinelenir. Obsesyonlar; obsesif kişilk karakter yapısının temel yapısını oluştururlar. Bunlar kişinin ruhsal denge ve perfor..

Makale Detayı

19.02.2019

Psikanalitik Psikoterapi

İnsanlar tarafından daha sık olarak bilinen ve telaffuz edilen panik bozukluk, okb ( obsesif kompulsif bozukluk) veya takıntı hastalığı, anksiyete bozukluğu, depresyon, sosyal fobi, kaygı bozukluğu, panik atak, vajinismus, erken boşalma, cinsel istek..

Makale Detayı

15.09.2018

Psikanalitik Psikoterapide Çerçeve Kavramı

Psikoterapötik çerçeve en genel haliyle; terapistin rolü, yöntem, seans süresi, ücret ve ödeme şekli, tatillerin düzenlenmesi gibi teknik özelliklerin belirlenmesini içerir.

Makale Detayı

04.09.2018

Psikolojik Ölçme ve Değerlendirme

Psikolojik ölçme ve değerlendirme, bir psikiyatri hekiminin yönlendirmesi ile objektif ve/veya projektif yöntemlerle gerçekleştirilir.

Makale Detayı

04.09.2018

Bipolarite Tedavisi

Karakter örüntülerinin depresif dinamikler tarafından şekillendirilmesi söz konusudur. Mani; depresyonun inkarı niteliğinde olup; depresyonun öteki yüzüdür.

Makale Detayı

04.09.2018

Obsesif ve Kompulsif Kişilik Bozukluğu Tedavisi

Düşünme ve eylemde bulunmanın; hissetme, duyumsama, keyif alma gibi daha az rasyonel nitelikte olan deneyimlere baskın olması söz konusudur genellikle.

Makale Detayı

04.09.2018

Yeme Bozukluk Problemleri ve Tedavisi

Yetersiz ya da aşırı gıda alımı içerebilen, diğer yandan ruhsal etkilere dayanan ve fiziksel sonuçlara yol açabilen bozukluklardır.

Makale Detayı

06.08.2018

Travma Sonrası Stres Bozukluğu (TSSB) Tedavisi

Travma yaratan bir olayın yaşanmasından sonra, o olayın günlük yaşamda veya rüyada tekrar yaşanması, o olayı hatırlatan durumlardan kaçınmaya yol açan bir aşırı uyarılmışlık, kaygı ve kolayca irkilmeyi içeren bir kaygı bozukluğudur.

Makale Detayı

06.08.2018

Agorafobi Tedavisi

Kişinin güvende hisettiği ortamlar dışında bulunmaktan kaçınması, kalabalık yerlerden uzak durması gibi durumlar söz konusudur. Toplu taşımaya binmek, kalabalık caddelerde dolaşmak gibi sosyal faaliyetlerde aksamalar meydana gelir.

Makale Detayı

06.08.2018

Panik Atak Tedavisi

Ortamda bu duyguları ortaya çıkaracak bir etken yokken; kişinin yoğun bir korku, endişe ve kötü bir şeyler olacak beklentisi içerisinde bulunmasıdır. Bedensel belirtiler arasında; baygınlık hissi, çarpıntı, göğüs sıkışması, kalp ritminin

Makale Detayı

06.08.2018

Anksiyete Tedavisi

Anksiyete en genel haliyle hissedilen gerilim, sıkıntı, kaygı, korku halidir. Normal bir anksiyete, insanın varlığını sürdürebilmesi ve hayatta kalabilmesi adına işlev görürken; mantık dışı anksiyete, kişinin uyum sağlamasına yardımcı

Makale Detayı

06.08.2018

Depresyon Tedavisi

Depresyonda kliniğe hakim olan tablo; üzüntü, çaresizlik ve ümitsizlik hisleridir. Hastalar ruh hallerini “içim boş, kaybolmuş gibiyim ya da hayattan zevk alamıyorum...

Makale Detayı

24.07.2018

Fobi Tedavisi

Korku, dışarıdan gelen tehdit veya tehlikelere karşı gelişen doğal ve sınırlı bir tepkidir. Derecesi, karşı karşıya olunan uyaranın nteliği ile doğru orantılı olarak farklılık gösterir.

Makale Detayı

30.07.2018