Psikoterapi' nin Çalışma Alanları


Bireysel ve Yetişkin Psikoterapisi

Bireysel ve Yetişkin Psikoterapisi

Baş edilemeyen kaygı ve endişeler, depresyon, işlevsellik ile ilgili sıkıntılar, psikosomatik problemler, uyum problemleri, varoluşsal sıkıntılar, cinsel işlevsellik ile ilgili problemler, yabancılaşma, bağımlılıklar, takıntılar, gündelik yaşama dair ketleyici psikolojik unsurlar yetişkin psikoterapisine başvuru nedenleri arasındadır.

Yetişkin psikoterapisinde kullanılan yaklaşımlar terapistin yönelimine göre farklılık göstermektedir. Yetişkin psikoterapisinde hedeflenenler ise; bu yaklaşımlara ve kişinin ihtiyacına göre değişebilmektedir.

Örnek vermek gerekirse; bilişsel davranışçı terapi de kişinin düşünce, duygu ve davranışları üzerinde çalışılarak; güncel olanda kalınır. Sıkıntı verici durumlar ele alınarak buna yönelik hedefler belirlenir ve yaşam kalitesinin bu şekilde arttırılması hedeflenir. Psikanalitik psikoterapilerde; bireyin bilinç alanından uzak olan duygu düşünce ve eylemler kapsamlı bir şekilde ele alınır.

Geçmiş deneyimler, rüyalar ve yaşantılar da süreç içerisindeki çalışmaya dahildir. Bu yaklaşıma göre her birey benzersizdir ve eyleme geçme veya seçim yapma noktalarında kişiyi harekete geçiren motivasyonlar herkes için farklıdır.

Aynı zamanda beden ile ruhsallık arasındaki ilişkiye de bakılır. Bunların derinlemesine çalışılabilmesini mümkün kılan uzun süreli ve düzenli bir çalışmadır. Yıllara yayılan bu süreç için hastanın sebat edebilmesi gerekmektedir. Seanslarda hastadan beklenen ise; çağrışımlarını serbestçe dile getirmesidir.