Makaleler


Fobi Tedavisi

Fobi Tedavisi 30.07.2018

Fobi Tedavisi

Korku, dışarıdan gelen tehdit veya tehlikelere karşı gelişen doğal ve sınırlı bir tepkidir. Derecesi, karşı karşıya olunan uyaranın nteliği ile doğru orantılı olarak farklılık gösterir. Örneğin bir köpekten duyulan korku ile zehirli bir yılandan duyulan korku arasında anlamlandırılabilir bir fark olacaktır.

Fobilerde ise; kontrol edilemeyen ve makul olmayan bir korku ve buna bağlı anksiyete söz konusudur. Korkutucu olana dair zihinsel tasarım bile anksiyetenin sahnelenmesi için yeterli olabilmektedir. Asansöre binmekten korkan birinin, kendisini asansörde hayal etmesi gibi.

Buradan da anlaşılmaktadır ki fobilerde gerçek tehlike dışarıdan gelen değil; içeriden gelendir. Dışarıda algılanan tehdit edici nesne; içerideki çatışmanın yer değiştirmesidir.