Hakkımda

Psikolog Ümit Kılıçlıoğlu Kimdir?

2009 yılında İstanbul Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde lisansını tamamlamıştır. Lisans eğitimine devam ederken, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi bünyesinde yürütülen Gönüllü Ziyaret Projesi’nde yer almıştır.

Erken çocukluk deneyimlerinin kişinin hayatındaki önemli yerinden dolayı, eğitimini tamamladıktan sonra çocuklar ve ailelerle çalışmış; şu anda da çalışmalarını yetişkin psikoterapisi üzerine devam ettirmektedir.

İPA’nın ( Uluslararası Psikanaliz Birliği) kabul ettiği formasyon ölçütlerinin ilk ayağı; kişinin bireysel analizinden geçmesidir. Bunun bir ön koşul olması sebebiyle 3 yıl bireysel analizine devam etmiştir.

Rorschach ve Projektif Testler Derneği bünyesinde, Prof. Dr. Tevfika Tunaboylu İkiz tarafından verilen ve toplamda 3 yıl süren Rorschach Testi ve TAT uygulayıcı sertifikalarına sahiptir.

“Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin Psikiyatri ve Nöroloji Polikliniği’ne Primer uyku bozukluğu şikayetiyle başvuran hastaların ruhsal işleyişinin Rorschach Testi ile değerlendirilmesi” çalışmasını yürütmüştür.

Şu anda İstanbul Şişli' de yetişkin psikoterapisti olarak çalışmalarını sürdürmektedir.