Makaleler


Obsesif ve Kompulsif Kişilik Bozukluğu Tedavisi

Obsesif ve Kompulsif Kişilik Bozukluğu Tedavisi 04.09.2018

OBSESİF VE KOMPULSİF KİŞİLİK BOZUKLUĞU TEDAVİSİ

Düşünme ve eylemde bulunmanın; hissetme, duyumsama, keyif alma gibi daha az rasyonel nitelikte olan deneyimlere baskın olması söz konusudur genellikle. Yatırımı eylemden ziyade düşünceye daha fazla olan tipte kişiler de bulunmaktadır elbet.

Obsesif ve kompulsif eğilimler çoğu kez kişide bir arada bulunur ve kökenleri ile ilgili olarak benzer dinamiklere sahiptir.

Obsesyonlar en genel haliyle ısrarla süren istenmeyen düşünceler; kompulsiyonlar ise; ısrarla süren istenmeyen eylemler olarak tanımlanabilir. Bu semptomlar herkeste görülebilmekle birlikte unutulmamalıdır ki; obsesif kompulsif kişilerin hepsi bu durumdan muzdarip dğildir. Obsesif kompusif kişilik denmesinin sebebi; obsesif ve kompulsif semptomların da ortaya çıkmasında rol oynayan benzer nitelikteki savunmaların kullanılıyor oluşudur.