Makaleler


Anksiyete Tedavisi

Anksiyete Tedavisi 06.08.2018

Anksiyete Tedavisi

Anksiyete en genel haliyle hissedilen gerilim, sıkıntı, kaygı, korku halidir. Normal bir anksiyete, insanın varlığını sürdürebilmesi ve hayatta kalabilmesi adına işlev görürken; mantık dışı anksiyete, kişinin uyum sağlamasına yardımcı işlevini yitirir ve normaldışı davranışların kaynağını oluşturur.

Normal anksiyete kökenini yaşam ve deneyimlerden alırken; rasyonel olmayan anksiyetenin kökenleri geçmiş bebeklik ve çocukluk dönemleri ile ilişkilidir. Güncel bazı olayların bu deneyimleri anımsatması; tetikleyici olabilmektedir.

Sağlıklı bir insan; yaklaşan bir tehlike söz konusu olduğunda kaygı hisseder, korku duyar ve bu bireyi hazırlık yapmaya; önlem almaya sevk eder. Daha edilgin karşılanan bir tehlike karşısında ise; bir bebek veya çocuk kadar savunmasız hissetmek ve bu gerilim ile başedememek söz konusudur.