Makaleler


Psikolojik Ölçme ve Değerlendirme

Psikolojik Ölçme ve Değerlendirme 04.09.2018

Psikolojik ölçme ve değerlendirme, bir psikiyatri hekiminin yönlendirmesi ile objektif ve/veya projektif yöntemlerle gerçekleştirilir. Hekimin koyacağı tanıyı güçlendirmek veya desteklemek amacıyla yetişkinlere uygulanabilecek bazı testler aşağıdaki gibidir.
 
 
* Rorschach Mürekkep Lekesi Testi
 
* TAT ( Tematik Algı Testi)
 
* MMPI ( Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri)
 
 
 
Bunların yanı sıra gerekli görülmesi durumunda çeşitli test ve envanterlerden de yararlanılır.