Psikoterapi Nedir?

Psikoterapi Nedir?

Psikanalitik psikoterapi; psikanalizin ilkelerini temel alan, belirli bir düzenlilik ve çerçeve içerisinde devam eden, hasta ile karşılıklı ilişki ekseninde yüzyüze sürdürülen bir sağaltım biçimidir. Psikanalitik psikoterapi ile hedeflenen ise; en temelde kişinin kendi ruhsallığı üzerine düşünebilme kapasitesinin geliştirilerek içgörü kazanması ve benliğinin güçlendirilmesidir. Yeniden bir yapılanma sürecidir.